Gratis Matteresurser är bra!

mattetrion

Matematikföretaget Kikora släpper nu MatteTrion gratis i sin enklaste form. Den innehåller tre tjänster:

  1. Digitala versioner av Diamanttesterna
  2. Geogebra – nteraktiv självstudiekurs med instruktionsvideor och praktiska övningsuppgifter för både lärare och elev.
  3. Mattemaraton – Skandinaviens största mattetävling med chans att vinna fina priser. Ett räknemaraton med repetition inom flera delområden på olika nivåer.

Läs mer på:

Kolla vidare på Mattetrion

En undervisning som passar alla – finns det?

Det pedagogiska uppdraget att möta alla elevers olika behov är verkligen en utmaning. Blandningen av olika personligheter, skolbakgrund, kunskapsnivåer och förmågor etc. gör planeringen av undervisningen svår. Vanligt är att pedagogen planerar extra anpassningar åt de elever som har det svårast  och att övriga får försöka hänga med efter bästa förmåga. Denna lösning skapar ofta en känsla av otillräcklighet hos pedagogen och blir orättvis för de elever som inte hinns med.

Pedagogen lägger då ofta sin energi på att påvisa elevunderlagets svårigheter så att alla barn ska få det stöd de har rätt till. Diagnoser och utredningar efterfrågas ofta, eftersom man tror att detta ska ge eleven bättre förutsättningar längre fram.

Något som tyvärr ofta glöms bort är hur den egna undervisningen kan utvecklas för att nå fler elever oavsett svårigheter. Den tid och det engagemang som läggs på att få elever utredda, skulle med lite stöd, direkt kunna läggas på att utveckla undervisningen och lärmiljön så att den kan nå flera elevers olika behov.

Genom att utgå ifrån en grundpedagogik
som når fler elever, blir de extra 20161004_083324-1anpassningarna och särskilt stöd färre. Det handlar om att skapa en lärmiljö som är tillgänglig för alla.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett stödmaterial för detta på sin hemsida.

Är du intresserad av att veta mer finns nedan en kort inspirationsfilm (5 min):

Universal Design for Learning

 

 

En demoiPad nära dig

Knivsta är fullt av medvetna, ansvarsfulla och kompetenta pedagoger!  Tyvärr känner många sig hårt pressade på grund av tidsbrist, vilket medför att de, trots att de skulle behöva det, inte aktivt väljer fortbildning.

Därför behöver fortbildningen aktivt uppsöka dem. Kompetensen behöver också spridas på ett sätt som fungerar för pedagogen.

Skoldatateket försöker på olika sätt möta detta behov. Ett exempel är de Demo-iPads som dykt upp i alla kommunala skolors personalrum.  Dessa är fyllda med appar som kan underlätta skolvardagen för såväl pedagog som elev. Apparna betalas och installeras av Skoldatateket i syfte att inspirera pedagoger.

Tanken är att pedagogen blir påmind varje gång den ser lådan och  och sedan själv kanske utforskar innehållet när nyfikenheten blir för stor.

 

ipad

Våga dela = våga vinn

Hur lyckas man att skapa en undervisning där alla elever får plats oavsett svårigheter? Är det ens möjligt? Genom medvetna anpassningar i klassrumsmiljö, pedagogiskt förhållningssätt, tydliga ramar, bildstöd etc, utvecklar allt fler pedagoger lösningar som faktiskt fungerar för de flesta. Detta är något Skoldatateket vill hjälpa till med att till att sprida.

 

Vill du ha fler tips på hur du möter elever som utmanar eller får dig att fundera? Skapa en film om vad du redan gör som fungerar och hoppas att andra gör samma sak. Lämna in din film som bidrag i nedanstående  tävling. Mer behövs inte för att bidra till ett kvalitativt kollegialt lärande med fokus på eleven. Som extra belöning får du även chansen att vinna en Activeboard till ditt klassrum.

Klicka på länken för mer information:vinn-en-activeboard

vinn-en-activeboard

Missa inte denna resurs

För att lyckas med förändringar behöver vi få eleven att själv vara delaktig och motiverad i förändringsprocessen. Det kan vara en utmaning i sig då både svårigheter, negativ självkänsla och tidigare erfarenheter ofta bromsar framtidstron och därigenom även motivationen.

Jag tror att vi kan ta lärdom av ordspråket ”tala med bönder på bönders vis”. Om vi anpassar hur vi presenterar vårt stöd efter elevens sätt att möta sin omvärld så får vi större möjligheter att lyckas nå fram.

URs blogg Orka plugga är en sådan fantastisk resurs för detta. Den presenterar mängder av tips riktade till elever/ungdomar i form av kortfilmer presenterade i ett youtubeliknande sätt. 

Filmerna är välgjorda och behandlar högst relevanta områden. Det går lätt att hitta vad man behöver. Nu inför skolstarten ht2016 har de utökat antalet filmer igen. Missa inte denna fantastiska resurs!